Valódi segítséget adni a hozzánk fordulóknak – Valaczka János Pál általános igazgatóhelyettes

Piaristák_MA_2015_tavasz_2Névjegy

  • kor: 28 év
  • poszt: általános igazgatóhelyettes
  • jelmondat: „Amat victoria curam”

Mi a legnagyobb kihívás a mostani feladatodban?

Amikor Rita megkért, hogy legyek igazgatóhelyettes, akkor egy olyan terület vezetését bízta rám, ami az előző tanévben még nem létezett. Tavaly a 2 igazgatóhelyettes között a feladatok a nevelési, ill. az operatív területen oszlottak meg. Idén Laci a nevelési területre került, én azonban nem az operatívon léptem a helyére, hanem egy más megközelítésű feladatkört kaptam, aminek az általános igazgatóhelyettes nevet adtuk.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megtaláljuk, mi tartozik ehhez a területhez, és mi tartozik a nevelési területhez. A mi iskolánk szerkezete igencsak bonyolult. Különféle területekre lehet osztani, pl. közismereti oktatás, szakmai elméleti oktatás, szakmai gyakorlati oktatás, esti gimnázium,…stb. A kollégáink azonban csak egy-két kivételes esetben sorolhatóak be egyértelműen egy-egy területhez. Többen tanítanak pl. a szakiskolai képzésben közismereti tárgyat, és ezzel párhuzamosan a szakközépiskolában egy érettségire felkészítő tárgyat, esetleg még akár ugyanazt a tárgyat az esti gimnáziumban is.

Emiatt aztán egy-egy kolléga több területhez is tartozik, így a területeket valójában nem nagyon lehet elválasztani egymástól. Bármelyik területen történik valamilyen változtatás, az kihat az összes többire is. Ezt pedig össze kell hangolni, hogy mindegyik tudjon rendesen működni. Leginkább talán ez az én feladatom, és ez adja a kihívást is.

Melyik részét emelnéd ki a munkádnak?

Talán a munkám legfontosabb része azt, ami a legtöbb időmet is kitölti: rengeteg közös gondolkodás, megbeszélés, tervezés, egyeztetés Ritával és Lacival. Ez szerintem nagyon szükséges és nagyon fontos része a működésünknek. Az iskolát érintő stratégiai kérdésekről mindig közösen gondolkodunk, és sok energiát fordítunk abba, hogy megértsük egymást. Hogy pontosan értsük, mit gondol a másik, mi fontos neki, mit ért valójában azon, amit mond. Ez ad egy olyanfajta biztonságot, hogy tudom, hogy támaszkodhatom rájuk, és bízom benne, hogy ők is tudnak rám támaszkodni. Tudom, hogy ugyanazt gondoljuk, vagy ha nem, akkor el tudunk oda jutni, hogy ugyanazt gondoljuk.

Ez számomra egy nagyon nagy erőforrás. És nagy segítséget ad ahhoz, hogy azokkal a kollégáimmal, akik közvetlenül hozzám tartoznak, hasonlóképpen tudjak úgy beszélni, hogy meg tudjuk egymást érteni, és el tudjunk jutni oda, hogy ugyanazt gondoljuk mindketten. Tapasztalatom szerint ez nem olyan egyszerű, de azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól tudjunk működni.

Mi a legfontosabb feladat ebben a félévben?

A szakoktatás az elmúlt években megváltozott a korábbi rendszerhez képest. Immár 3 év alatt tudnak felkészülni a diákok a szakmunkásvizsgára, és a 3 év alatt vegyes rendszerben tanulnak elméletet és gyakorlatot. Ez korábban nem így volt. Az új rendszer azonban kiemelten fontosnak tartja, hogy a tanulók a szakmai, elméleti ismereteket a szakképző iskolákban sajátítsák el, a gyakorlati oktatásuk azonban gazdálkodó szervezeteknél történjen.

Számunkra a feladatot az adja, hogy mivel az egész ember nevelésén fáradozunk, és azt gondoljuk, hogy akkor tudjuk nevelni a hozzánk járó diákokat, ha itt vannak velünk, ezért meg kell keresnünk annak a módját, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni ebben a kialakult új rendszerben. A legfontosabb feladatunk jelenleg ennek a megtalálása és kialakítása.

Miben volt más az iskola, mikor elkezdtél itt dolgozni?

Ahogy mondtam, akkor még a régi rendszerben működött az iskola. 2 év közismereti képzés után 2 év szakmai képzést kaptak a gyerekek. Az új szisztéma megváltoztatja az iskola működését is, ami azt is igényli, hogy sokkal világosabban lássuk azt, hogy mit, miért és hogyan működtetünk. Ez a negyedik tanévem itt, azt gondolom, hogy ebben évről évre előbbre léptünk, és egyre többet fejlődtünk.

Fejezd be a mondatot:

  • A szakképzés szerintem a szakmai és az emberi fejlődés egységének kibontakoztatását, vagyis a szakemberképzést jelenti.
  • A 2015-ös Húsvét nekem a pappá szentelésemre való készületről szól.
  • A piarista karizmában az a fontos, hogy mindig meg tudjuk keresni és találni azt, hogy hogyan tudunk valódi segítséget adni azoknak, akik hozzánk fordulnak.
  • Gödön az élet olyan, mint egy adventi kalendárium. Mindennap új meglepetés vár. 🙂