Hálaadás a gödi szakképző iskolánkért

Június 22-én az utolsó tanévzáró Te Deumra gyűltek össze az iskola diákjai és tanáraik.

A hálaadó szentmisén Zsódi Viktor tartományfőnök így fogalmazott: „Kalazanci Szent József nyomdokain haladva, kerestük a kapcsolatot azokkal a fiatalokkal, akiknek a meglévő hagyományos iskolarendszer keretei nehézségeket okoztak, kerestük a helyet, ahol tanórák mellett műhelyeket is építhettünk számukra és felépítettük a szakképző iskolát.

Tanultunk. Mi, piaristák is! Megtanultuk, mit jelent elindítani egy iskolát – épp, mint Kalazancius. Tanultuk, hogy milyen szükségeik vannak az ide járó fiataloknak és megtanultuk ezeket beépíteni a tanmenetbe. Tanultuk, hogy újra és újra áttervezzük, átszervezzük a működésünket, ahogy tette Kalazancius is.

Megtapasztaltuk, hogy „az idők jeleit figyelve” alakulni, formálódni sokszor elköteleződve is nehéz. Megtapasztaltuk azt is, hogy a körülöttünk változó világ kihívásaira, szükségeire és lehetőségeire nem mindig tudtunk jó válaszokat adni, jó döntéseket hozni.”

Az iskola története mindemellett számos módon gazdagította a rendtartományt. Az orientációs év olyan gyümölcse lett a gödi szolgálatunknak, amelyet ma már minden szakképző centrumban bevezettek. Tartományi szakemberek áldozatos munkájával olyan módszertan született meg elméletben és gyakorlatban is, amelyre az egész szakképzési rendszernek szüksége volt, és rövid idő alatt be is épült az intézményekbe. Számos iskolánk indította el gödi mintára a mentor-programot és egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes kísérés intézményeinkben. A Kilátó Központ megszületésével pályaorientációban, munkaerőpiaci elhelyezkedésben továbbra is segíteni tudjuk a fiatalokat.

„Most tovább keressük annak módját, hogy milyen formában tudjuk a mai lehetőségek közt megszólítani a fiatalokat, „más” iskolát, életre, szakmára nevelő iskolát csinálni.” – zárta homíliáját a tartományfőnök.

A szentmise végén Galsa László igazgató mondott beszédet. „Az elmúlt 32 évben mi itt a Gödi Piarista Iskolában megtanultunk kihívások mentén élni. Azt is mondhatom, hogy életünk részévé vált a kihívásokkal való megküzdés. … Aztán az idei tanévben szembe találtuk magunkat minden idők kihívásával. Legfőbb értékünket a diák központúságot és a személyes kísérést megőrizve, úgy végigvinni egy tanévet, hogy tudjuk, ez lesz az utolsó.”

A tanév „mérlegét” tekintve elmondta: „Három diákunk jutott be a szakmai versenyek középdöntőjébe, közülük pedig egy fő – Somlós László – országos második lett az ácsoknál. A tanév végi szakmai vizsgája pedig minden diákunknak sikeres volt, köszönhetően oktatóinknak és mestereinknek. Mindezek alapján bátran és büszkén merem kimondani, hogy a minden idők kihívását, azaz, hogy a diákok ebben a helyzetben is pedagógiánk fókuszában maradjanak, sikeresen megküzdöttük.”

A beszéd végén adták át a végzős diákok elismeréseit: Kalazancius -jutalomérmet kapott Szántai Attila, valamint Sík Sándor-díjat vehetett át Szabo Szilárd és Somlós László Edvárd.

Az ünnepi esemény zárásaként a tartományfőnök atya konfráteri diplomát adott át Galsa László igazgatónak és Dekiszkyné Fejér Ritának a generális, Pedro Aguado atya nevében. Mindketten számtalan alkalommal önzetlenül segítették a Piarista Rendet és tanúságot tettek az iránta való őszinte szeretetükről, barátságukról. „Hálánk jele ez a konfráteri diploma, amelynek adományozásával – családtagjaikkal együtt – befogadunk titeket a piaristák lelki családjába.”

Ezt követően Zsódi Viktor megköszönte a szakképző iskola munkatársainak minden eddigi áldozatos munkáját.