más szemszögből nézik az egészet

Göd 2.0 –  INTÉZMÉNYI MODELL A HAZAI SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

Gödön eddig hét szakmából (asztalos, ács, épület- és szerkezetlakatos, karosszérialakatos, kőfaragó, kőműves, szerszámkészítő) választhattak a diákok. A 2000-es évek második évtizedére bebizonyosodott, hogy a társadalomban és az oktatásban lezajlott változások a korábbi intézményi struktúra és szakképzési program újratervezését és megújítását teszik szükségessé. 2017 februárjában négyfős fenntartói stratégiai munkacsoport alakult, ahol a tagok számára a rendalapító Kalazanci Szent József üzenete a helyzet radikális megközelítését igényelte: az új időknek új intézmény kell. A stratégiai csapat azt tapasztalta, hogy a megakadás rendszerszintű: hiányt élnek meg a gyerekek, a családok, a megbízók, a munkáltatók, a képző intézmények. Ezért nem helyi, hanem rendszerszintű válaszokat kezdtünk keresni minisztériumi szakemberekkel, ágazati szakértőkkel, pedagógiai fejlesztőkkel és vállalati résztvevőkkel, egy közös értékelési és tervező folyamat keretében.

A gödi intézményrendszert, (amelynek jelenlegi egységei a Piarista Szakképző Iskola és Kollégium és a Gödi Piarista Kft.), Göd 2.0 néven modellintézményként, a Dunakanyar regionális bokormodelljében, a párhuzamosan induló váci Kilátó Piarista Pályaorientációs Munkaerőpiaci és Módszertani Fejlesztő Központtal integráltan alkotjuk újra.

„Mielőtt szakmára szeretnénk képezni a fiatalokat, szüleikkel együtt abban kell segíteni őket, hogy jobban megismerjék magukat, s tudatosan legyenek képesek és készek életútjaik között választani. A szakképzést szükséges megalapoznunk olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével, melyek egy adott szakmától függetlenek, pontosabban minden szakmában szükségesnek látszanak, ilyen például a komplex problémamegoldás és döntéshozatal, a tervezői (design) – szemlélet, a kritikus gondolkodás, az együttműködés, az érzelmi intelligencia, a szolgáltatói és vállalkozói szemlélet, a rugalmas gondolkodás, a digitális kompetenciák köre. A megfelelő pályaorientáció érdekében először hiányzó életpálya-kompetenciákat kell erősítenünk, amihez plusz időre van szükség – egy értékalapú, személyes, az egyéni tanulási utakat és a közösségi tanulás kereteit egyaránt megteremtő, szerető és fejlesztő közegben, a kalazanciusi iskola szellemében.” – mondta Lázár László, a Piarista Rend Magyar Tartományának oktatási igazgatója.

Így lett a modell központi eleme az az előkészítő (orientációs) év, amely az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson át készül megújítani nem csupán a gödi, hanem az országos szakképzést is. A piarista rend 2018 januárjától számos érintett bevonásával, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, majd a jogutód Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott párbeszédben végezte a fejlesztést, s ennek eredményeképpen, Dr. Palkovics László miniszter engedélyével a Göd 2.0 szakképzési előkészítő évfolyam 47 diákkal 2018. szeptember elsején elindult.  „Februárban megújítottuk a felvételi rendszert; a középiskolák szokásos interjúmódszere helyett professzionális és egyben rendhagyó eszközöket használtunk a humánerőforrás-menedzsment területéről.  Ezek segítségével – a többi között – teszteltük a jövendőbeli diákok térlátását, problémamegoldó képességét, memóriáját, csapatmunkára való képességét. A radikálisan eltérő felvételi mód másik célja az volt, hogy a tanulók arról is képet kapjanak a felvételi során, hogy milyen formában kívánunk velük dolgozni az előkészítő évben. A fejlesztési folyamat részeként a szülőkkel beszélgettünk a képzéssel kapcsolatos elvárásaikról és a gödi intézményrendszerrel való együttműködési terveikről.” – mondta el Valaczka János Pál SchP, az intézmény korábbi főigazgatója.

A Göd 2.0 program a váci Kilátó központhoz számos vonatkozásban közvetlenül tud kapcsolódni; a működés integrációja jelentős mértékű lesz, egyedi értékteremtést kínálva. Néhány példa a konkrét együttműködési területekre: egyéni diagnosztikai-felmérő eljárások, a fiatalok kísérésének, mentorálásának és fejlesztésének módszertana, mentorképzés, munkavállalási kompetenciafejlesztés, pályaorientációs tevékenységek, életpálya-tanácsadás, munkahelyi látogatások (job-shadowing).

A gödi projekt élő fejlesztési folyamat részeként valósul meg. Fő alkotóeleme az új, komplex tanulási környezet létrehozása és fenntartása, ezzel együtt, egy közös tanulási folyamatban a programot megvalósító vezetők, pedagógusok és hálózati szereplők pedagógiai szemlélete és gyakorlata is gazdagodik, épül.

A Göd 2.0 előkészítő évfolyama tanulási programjának kidolgozásánál tudatosan építettünk a Dobbantó elnevezésű fejlesztési-képzési program módszertanára – a fejlesztő szakértők bevonásával folyamatosan együttformálva immár az új koncepciót.

„A 2018/2019-es tanévben elindult évfolyam Gödön egy olyan évfolyam, amelyben a diákok egyéni, személyre szabott oktatási formában, csoportokban, néhány fős felnőtt csoport, az „Orientációs Team” vezetésével haladnak. Valamennyi tanuló személyes segítő pedagógust választ a teljes tanévre, akivel hetente egyszer beszélget, ugyanakkor fejlődéséért a teljes csoport felel. A tanulási környezet sem szokványos, alakítása a tanulandó témától, illetőleg a tanulásszervezési mód/fejlesztési feladat igényétől függően rugalmas. A csoportszobán belül kialakítottunk egyedi tereket is (pl. otthonos beszélgetésekhez, szünetekben pihenéshez), berendezésükben a tanulók igényeire, ötleteire is támaszkodva.” – mondta el Valaczka János Pál.

Új élet születik hát Gödön. A Göd 2.0 a leendő hazai szakképzésbe illeszkedő, azt támogató rendszer kíván lenni. Célja szerint a fiatalokat szüleikkel együtt segíti abban, hogy tudatosan válasszanak tanulási életútjaik között; a szakképzést pedig megalapozza olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével, melyek az Ipar 4.0 és a jövő munkakörnyezetéhez illeszkednek, szakmáktól függetlenek, illetve minden szakmában szükségesnek látszanak. Az első időszakban életpálya-kompetenciákra összpontosít, így építi a pályaorientációt, a teljes életpálya-tanácsadást és -kísérést, a szakképzésben képviseli az értékalapú, egyéni tanulási utakat lehetővé tévő és egyben közösségi tanulást olyan modellt építve, mely a fő érintettekkel – a diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal – együttműködésben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Szakképzési Innovációs Tanács tagjaival párbeszédben, a vállalatok fejlesztési és megvalósítási folyamatba történő bekapcsolásával, teljes képzési integrációjával adhat válaszokat a hazai helyzetre.

 

„Eddig nagyon tetszett, mert a tanárok kedvesek és a többi diák is. A tesi órák kemények de az órák lazák és nem hajtjuk rommá magunkat. Az a jó, hogy vannak segítő párok. Azért vannak, ha problémáink vannak, akkor segítenek és megbeszéljük azokat. A gólyatábor nagyon jó volt. Poénos is volt. Szép helyre vittek minket. Bár sokat kellett sétálni, de azon belül jó volt.” (Krisztián)

„Ez egy iskola, csak másképp. Az első hetekben nagyon tetszett ez a mi találjuk ki, hogy milyen legyen a terem, mi találjuk ki a szabályokat is nagyjából. Tehetünk javaslatokat és lehetünk őszinték, és erre is kérnek. Nagyon tetszik, hogy nem akarjá tömni a fejünket, és más szemszögből nézik az egészet, nem megterhelő nem stresszelnek agyon, kellemes itt lenni.” („Lajos”)

„Szerintem az orientációs év mindenkinek új, nem csak diákoknak, tanároknak is! Szerintem nagyon jó, mert az életet szeretnék bemutatni, nagyon jófejek a tanárok, megértőek, persze mindenben próbálnak segíteni. Én szerintem nagyon jó iskolába jöttem!” (Gergő)

„Ez nem olyan iskola, mint a többi. Itt teljesen máshogy tanulunk, mivel nincsenek könyvek, de sokkal könnyebb és hatásosabb így a tanulás. Vannak segítőpárok, akikkel hetente egyszer beszélünk mindenről.” (Bence)

„Nekem tetszik, mindent elölről megtanulunk, kommunikálni, jobban olvasni. Felmérik a képességeinket és utána mindenki a saját erősségei szerint kapja a feladatokat. Szerdánként a szakmáról beszélünk, vagy műhelyeket látogatunk, így az első évben még van időnk rájönni, melyik szakma való nekünk.” (Márton)

Általános iskola után hatalmas változás ez az év eddig. Nagyon jó ez a képzés eddig. Nagyon sok lehetőség áll ebben az iskolában. Sok barátot szereztem, és várom mi vár rám jövőre. (Attila)