Új intézményvezető iskolánk élén

A mostani tanévtől kezdődően iskolánk vezetésével Valaczka János Pál piarista szerzetest, tanárt, a gödi rendház főnökét bízta meg Labancz Zsolt tartományfőnök.

Valaczka János Pál  2004-ben érettségizett a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban, majd egy évvel később belépett a piarista rendbe. 2011-től tanított a gödi piarista szakképző iskolában, ünnepélyes fogadalmat 2012-ben tett. 2014-ben teológus és egyházzenész diplomát szerzett, majd a 2014/2015-ös tanévtől a gödi szakiskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. 2015-ben szentelték pappá, mely év szeptemberétől a gödi rendház főnöke is lett.

A piarista nevelést Gödön két intézmény szolgálja: a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Piarista Kft. Az előbbinek Dekiszkyné Fejér Rita, korábbi igazgató marad az operatív vezetője, míg a céges keretek közt zajló gyakorlati képzést továbbra is Meyer Tamás ügyvezető irányítja. Az ő munkájukat koordinálja az idei tanévtől az új főigazgató.

Főigazgató úr így fogalmazta meg céljait: „A szakmát tanulni kívánó diákok az elméleti képzésüket a szakközépiskolában, gyakorlati képzésüket pedig a kft-ben kapják. Fő célkitűzésem, hogy e két intézmény olyan egységes, értékalapú vezetést és irányítást kapjon, amely lehetőséget teremt a köztük átívelő pedagógiai és működési folyamatok létrehozására és folyamatos fejlesztésére. Szeretném, hogy a szakközépiskola és a cég összehangolt működése megteremthesse egy olyan szakmai képzésnek a lehetőségét, mely az együttműködésre, a projektmunkára és a tervszerű gondolkodásra tanítja a diákokat, akik ezen keresztül sajátítják el a szakmájukat.”

Forrás: piarista.hu