Szakmai nap a szakképzés jegyében

A 25 éves fennállását ünneplő Gödi Piarista Szakképző Iskola jubileumi rendezvénysorozatának következő állomásaként október 21-én párbeszédet kezdeményezve szakmaira napra hívta a szakképzésben szerepet vállaló egyházi intézményeket, a szakképzés állami felelőseit és a gazdasági élet képviselőit.

 

Az egyház szakképzésben betöltött szerepének megismertetése, találkozás, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés a sorstársakkal, párbeszéd – ezek a hívó szavak jellemezték a piarista rend gödi szakképző iskolájának szakmai napját. Megszólították a szakképzésben érdekelt szereplőket: a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkárságát, az ipartestület, az iparkamara, a Szakképzési Centrum képviselőit, a egyházi szakképző intézményeket és a gazdasági partnereket. A szakmai napon részt vett Kuslits Kata, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) szakképzésért felelős munkatársa is.

A sorstársak vagyunk együtt ezen a napon” – szólította meg a szakmai nap résztvevőit Lázár László, a Piarista Rend Magyar Tartománya oktatási igazgatója. A 25 éves jubileumát ünneplő piarista intézmény történetét, célját bemutató köszöntőjében – a jogszabályi környezet változékonyságára utalva –azt hangsúlyozta, a szakképzés működtetéséhez stabil keretekre van szükség. Rámutatott ezen képzési forma finanszírozási nehézségeire, mely a legtöbbször hátrányos helyzetű fiatalok képzését felvállaló egyházi, szerzetesi intézményeknek fokozott megterhelést jelent.

Elsőként Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára tartott előadást, melyben az egyházi szakképzés helyét próbálta meghatározni a szakképzés megújuló rendszerében. A helyettes államtitkár országos szintű, pontos adatokkal ismertette az egyházi jelenlétet a szakképzésben és felnőttképzésben. Az állami szándék egy jól működő rendszer kiépítése, amit az alapoktól kell elkezdeni – indokolta a változásokkal működő környezetet. Hangsúlyozta az állam és egyház együttműködésének értékét és szükségességét. Előadását követőn Odrobina László nem tudott részt venni a párbeszédet kezdeményező szakmai napon.

szakmai_nap_odrobina

Tóth Ferenc, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési főelőadója a kamarai szerepvállalás tapasztalatait mutatta be a duális képzésben, kiemelten foglalkozott a körzetbe tartozó egyházi szakképzéssel. A duális rendszer szándéka, hogy megemelje a szakképzésben résztvevők gyakorlatban eltöltött óraszámait, megkönnyítve a munka világába való kilépést. Ez utóbbit célozza a tanulói szerződések bevezetése. Ezzel párhuzamosam olyan rendszert törekszenek kiépíteni, amely a felsőoktatás felé is biztosít átjárást a diákok számára. A kamarai szerepvállalás kapcsán szólt a vizsgakövetelmények és formák szabályozásáról, a szakmai versenyek szervezéséről, az OKJ-s képzés ésszerűsítéséről.  Elismeréssel szólt az egyházi, szerzetesi fenntartású képzőhelyek munkájáról, és az államtitkárhoz csatlakozva hangsúlyozta az együttműködés fontosságát.

A Szakképzési Centrum működésének tapasztalatait Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum igazgatója foglalta össze, bemutatva a körzetben lévő szakképző intézményeket. Országosan 44 ilyen centrum van, amelyek 365 képzési intézményt fognak össze, a váci centrumhoz nyolc tagintézmény tartozik. Az együttműködési lehetőséget jó gyakorlatok megosztásában, egymás intézményében végzett tanítási gyakorlatban, rendezvények szervezésében való összefogásban látja a szakember.

A nap további része az egyházi, szerzetesi szakképző intézmények életéről, az együttműködés lehetőségeiről, feladatáról szólt. A piarista, szalézi és premontrei szakképzők bemutatkozásából kiderült, az egyes rendek karizmája milyen hozzáadott értéket jelent. E szerzetesi intézmények küldetése közös: elvinni az örömhírt a leginkább hátrányos fiatalokhoz, akiket leginkább a szakképzésen keresztül tudnak elérni. Erről a munkáról – eredményekről, nehézségekről, kihívásokról – szóltak a bemutatkozások.

Gödi modell és gödi jelenlét címmel Dekiszkyné Fejér Rita, a Gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója és Meyer Tamás, a Gödi Piarista Kft. ügyvezetője, valamint Valaczka János SP, a gödi piarista rendház házfőnöke mutatták be a jubiláló intézményt.

szakmai_nap_kerekasztal

A duális szakképzési rendszer adta keretek között szerzett szalézi tapasztalatokat Koblencz Attila, a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartománya pedagógiai igazgatója ismertette.

A Zsámbéki Premontrei Szakgimnázium és Szakközépiskola életéről Bottlik Zoltán intézményvezető számolt be.

Szerzetesi Szakképzési Kerekasztal címmel Bángi-Magyar Attila, a SZÁMALK Szalézi Szakközépiskola nevelési igazgatóhelyettese – a Servitor Pro Multis korábbi ügyvezetőjeként – a szerzetesi szakképzők összefogására 2009-ben, bencés, piarista, ferences és jezsuita részvétellel elindult kezdeményezést mutatta be. Szólt az elért eredményekről, a kudarcokról és az előttük álló feladatokról. Arra hívta fel a figyelmet, milyen sokat adhat az összefogás, és annak elmélyítésére buzdított.

A Servitor Pro Multis több területen építi az összefogást. A leginkább kézzelfogható és anyagiakban is hasznot eredményező összefogás közös beszerzésekben – áram és gáz – valósul meg. Az induláskor 12 intézményből álló flotta ma 400-ra bővült, ami elég nagy ahhoz, hogy a szolgáltatók tárgyaljanak velük és előnyösebb árat érjenek el, mint azt külön-külön tennék. A legaktívabb terület az együttműködésben a műszaki kerekasztal, ezt a szakképzési kerekasztal követi, azt pedig a kiadói kerekasztal, kevésbé sikeresnek bizonyult viszont a fundraising, valamint az informatika terén kezdeményezett összefogás.

Bángi-Magyar Attila fontos feladatként jelölte meg az egyházi és szerzetesi szakképzők munkájának szélesebb körű megismertetését, melynek gyakorlata tapasztalata szerint még az oktatás területén tevékenykedő szereplők előtt sem ismert. A szakember szerint mind befelé – tükröt tart a szervezet elé –, mind kifelé eredményeket hoz az összefogás.

A résztvevők végül megtekinthették a gödi piarista intézmény elméleti és gyakorlati képzőhelyeit, majd szakmai kapcsolatépítésre alkalmat adó beszélgetéssel zárták a találkozót.

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

(Fotó: Sóti Bendegúz)