Pedro Aguado újabb 6 évig generális

A Piarista Rend 47. egyetemes káptalana Pedro Aguadót, a korábbi generálist választotta meg a rend legfőbb elöljárójának a következő hat évre.

 

Június 30-július 21. között zajlik a Piarista Rend 47. egyetemes káptalana az esztergomi Szent Adalbert Központban. A rend 1330 tagjából hivatalosan 62 fő vesz részt a rendi tanácskozáson, akik közel 36 országból érkeztek a világ számos pontjáról.

Ma reggel a káptalani tagok a Szentlelket hívó szentmisén vettek részt, majd a káptalan dékánja, Adelio Pagnini olasz piarista atya tartott rövid beszédet.

Az egybegyűltek Kalazanci Szent József Konstitúcióiból a generális személyére vonatkozó részeket hallgattak meg, majd a tájékozódó szavazás következett. Csendes, imádságos idő után a kánoni szavazással folytatódott a választás.

Ennek eredményeként a következő hat évre Pedro Aguadót, az előző ciklus generálisát  választotta meg az egyetemes káptalan a rend legfőbb elöljárójának, megújítva ezzel megbízatását.

Pedro Aguado Bilbaóban született 1957. június 26-án, ahol a „Kalazancius” iskola diákja volt. 1975 augusztusában tette le az egyszerű fogadalmat. Ezt követően a bilbaói növendékházba került, amelyet nem sokkal korábban létesítettek a baszkföldi provinciában. Először tanári szakot végzett, majd Pamplonában teológiát tanult. Ünnepélyes fogadalomtétele 1979. augusztus 25-én volt. A pamplonai érsek, José María Cirarda szentelte pappá 1982. június 13-án. Első papi éveit a pamplonai „Kalazancius” iskolában töltötte, tanárként és a lelkipásztori teendők felelőseként dolgozott. 1985-ben kinevezték a bilbaói növendékház házfőnökévé és a növendékek magiszterévé, e megbízatásait tíz éven át gyakorolta. Ebben az időszakban egyetemi diplomát szerzett neveléstudományból, valamint tanárként és lelkipásztorként tevékenykedett. Az 1988-as provinciai káptalanon megválasztották lelkipásztorkodásért felelős provinciai asszisztensnek, az 1991-es káptalan pedig újraválasztotta erre a feladatkörre. 1995-ben kinevezték a Baszkföldi Rendtartomány provinciálisává, 1999-ben és 2003-ban pedig újraválasztották erre a tisztségre. Az Emmausz Rendtartomány létrehozása utánőt választották meg az új rendtartomány provinciálisának a 2007 januárjában tartott káptalanon.

Piaristaként sok éven át ifjúságpasztorációval, lelkipásztori munkatársak képzésével foglalkozott. Sokat tett a Piarista Testvériségek felkarolásáért, a világiakkal közösen végzett küldetés előmozdításáért és a hivatásgondozásért. A Piarista Rend 46. egyetemes káptalana 2009. július 4-én választotta meg először a rend általános elöljárójává Peralta de la Salban.

 

Generális atya iskolánkban járt nemrég. A látogatásról készül videót itt és itt lehet megtekinteni.

Szöveg: Szathmáry Melinda, Piarista Rend Magyar Tartománya