Labancz Zsolt újabb négy évig tartományfőnök

“BREAKING NEWS”!
A Piarista Rend Magyar Tartományának hétfőn, Mátraverebély-Szentkúton kezdődött káptalanja, április 8-án szerdán Labancz Zsolt atyát választotta tartományfőnökké.
Labancz Zsolt, aki az előző négy évben is betöltötte a tartományfőnöki tisztséget, 1974. szeptember 28-án született Kecskeméten. Szülővárosában volt piarista diák 1989-1993 között, majd a piarista rendbe lépve 2000-ben tett örökfogadalmat. Hittan-latin szakos tanári diplomája megszerzése után a rend kecskeméti és budapesti gimnáziumaiban tanított. 2005-től az egyszerű fogadalmas szerzetesek növendéknevelője volt 2011-ig. A budapesti piarista iskola lelkipásztori munkájában tartományfőnöksége alatt is részt vett. 2012 márciusában a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnökévé választották, amely tisztségében idén tavasszal megerősítették.

Labancz_Zsolt

(Piarista Rend Magyar Tartománya)