Kegyes Iskolák édesanyja

Ma van a rendi pártfogónk ünnepe.

Pius pápa 1907. július 27-én sajátkezű aláírásával engedélyezte, hogy a Loretói litániába a Kegyes Iskolák Királynője invokációt beillesszük. A Kegyes Iskolák Édesanyjának mint rendünk párfogójának ünnepét 1986. június 5-én engedélyezte az Istentiszteleti Kongregáció, s ekkor hagyta jóvá Szűz Mária szent neve ünnepének szeptember 12-re történő áthelyezését.

„A Kegyes Iskolák a Boldogságos Szűz Máriának, Krisztus anyjának és nevelőjének pártfogására támasz-kodva állták meg helyüket a századok folyamán.”

(Konstitúciók, 11.)