Hamvazószerdai mise és fogadalomújítás

Hamvazószerdán a gödi rendház piarista szerzetesei megújították ünnepélyes fogadalmaikat. A szentmise szónoka Valaczka János Pál SchP volt, aki arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy “most van itt az üdvösség napja, most van itt az alkalmas idő. (…) Ma kell kezdeni,  ma kell megtérni. És én azt gondolom, hogy ez nemcsak a böjtre vonatkozik, hanem az egész életünkre. Ha csak elodázod, hogy majd változtatok magamon, majd majd egy kicsit erőt veszek magamon, akkor nem lesz abból változás. Most kell változtatni. Most kell változni.”

Hamvazoszerda_2

A homília után minden gödi piarista szerzetes megújította ünnepélyes fogadalmát.

Hamvazoszerda_6