Diakónussá szentelték Serényi Tamást

2015. november 5-én az alsógödi Szent István Templomban diakónussá szentelte Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök iskolánk tanárát,  a 12.F osztályfőnökét, Serényi Tamás örökfogadalmas piarista szerzetest. Az eseményen a 12. F diákjai Kemény Gábor tanár úr ötlete nyomán vértanú szerzeteseket jelenítettek meg, segítettek az oltár körüli szolgálatban, az orgonánál pedig ezúttal is Ladányi Gergely, a 11.F tanulója énekelt.

Homíliájában Beer Miklós Szent Imre és Fülöp alakját idézte, megköszönve Tamás hivatását, többek között ezt mondta: „Saját magunkat is figyelmeztetnünk kell néha arra, hogy a mindent teremtő Isten bennünket Jézus nevében barátaivá, munkatársaivá fogadott. És akkor megvigasztalódunk, mikor Jézus szavát halljuk, hogy bármit kértek az én nevemben, úgy tekintek rátok, mint a barátaimra, akikért bármikor kiállok, akikért elkötelezem magamat és elküldöm a Szentlelket. És mi mindannyian azt kérjük ebben a diakónusszentelésben, hogy a jó Isten adjon áldást, adja az ő Lelkét, hogy tényleg Jézusnak a szellemével, lelkével, nagy szívével tudd tanítani, vezetni azokat a fiatalokat, akiket rád bíz.” Arra figyelmeztetett, hogy „Isten a legnagyobb szeretet áldozatát hozta értünk a kereszten. (…) Jézus azért küldi Fülöpöt is, hogy az a jószándékú ember megismerje ezt az isteni szeretetet és ebből a felismerésből kapja az új célt.”

Az eseményen készült fotók megtekinthetők az iskola Facebook-oldalán.

(A kiemelt fotót köszönjük Hajba Andrásnak, még az örökfogadalomról.)