Dekiszkyné Fejér Rita beszéde a szalagavatón

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Mindannyiatokat, Titeket kedves végzős diákok, szüleiteket, rokonaitokat és barátaitokat, és természetesen titeket is kedves kollégák!

A templomban ma megjelöltünk, felavattunk titeket egy kék szalaggal. A magyar órán – ha figyeltetek – megtanulhattátok, hogy a jel egy olyan kézzel fogható tárgy, ami magánál sokkal többet jelent.

Ha ma Magyarországon ezt a szalagot kitűzitek, akkor mindenki tudni fogja rólatok járműveken, utcán, iskolában, hogy középiskolás, végzős diákok vagytok.

Emlékként is értékelhetitek ezt a szalagot: mindazt magában sűríti, ami ezen 3-4 esztendő alatt itt történt veletek: felidézheti, amint ide érkeztetek, amit akkor erről az iskoláról gondoltatok,nehézségeket, feszültségeket, amiket átéltetek, és amin már túljutottatok, vagy amivel még mindig szembe kell néznetek. A tanórákat és műhelygyakorlatokat, az elismeréseket, a jó szót és diadalokat!

Megtiszteltetés is, hogy ezt a szalagot viselhetitek. Egy olyan 25 éves iskolának vagytok a tanulói, ami a piarista rend egyetlen szakiskolája, egy olyan szerzetesrendé, amely több mint 350 éves múltra tekinthet vissza Magyarországon. Amit valamikor egy spanyol pap – Kalazanci Szent József – alapított Rómában, olyan elkötelezettséggel a gyerekek iránt, hogy még ma is vannak szerzetesek, akik őt követve, ennek szentelték életüket.

Azzal, hogy ebbe az iskolába jártatok, része lettetek ennek az időben és térben átívelő közösségnek: és felelősek is lettetek érte, és értünk. Éppúgy, mint a családjaitokért, akik támogatása nélkül nem juthattatok volna el idáig.

A felelősséget sokszor nyomasztó teherként éljük meg, de inkább arra gondoljatok, hogy másokért érzett felelősség csak ott lehet, ahol minket emberek vesznek körül, szeretnek minket, ahol közösségben élhetünk. Mert Isten úgy teremtett minket, hogy a bennünk lévő tehetséget, akaratot, hogy hol is tartunk az utunkon, csak úgy tudjuk meglátni, ha magunkat más emberekhez hasonlítjuk. Különben örömtelen lenne az életünk, ha nem lennének körülöttünk olyanok, akiket szeretünk, és akikért felelősséget vállalhatunk.

Ha a szalagra rátekintesz, akkor látod, hogy kék színű. A kék, Szűz Mária színe: hozzá történelmi kapocs fűz minden magyart és minden piaristát. Szent István királyunk kilátástalan helyzetben rá bízott mindannyiunkat, minden valamikor élő magyart, és lett Ő „Patrona Hungariae”= „Magyarország pártfogója”, Kalazanci József pedig a „Kegyes iskolák anyjának” kérte Őt.

A kék szín a végtelen eget is jelenti: a határtalan lehetőségeket, a hitet, az álmokat. Kívánom, hogy legyenek álmaitok, ötleteitek és hitetek, és higgyetek abban, hogy azokat meg lehet valósítani. Higgyetek a Szentírásnak: A hitetekkel megmozdíthatjátok a hegyeket! Az álmaitokat sose hagyjátok elmúlni, az ahhoz vivő módszereket pedig tudjátok a körülményekhez igazítani!

Egy mesét mondok el még nektek:

Egy jól dolgozó idős ácsmester jelezte a főnökének, hogy abbahagyja a munkát. Munkaadója arra kérte, hogy még egy utolsó építkezésnél maradjon, és irányítsa a munkákat. Az ács beleegyezett, de nemsoká már látszott, hogy nem tette már bele a szívét ebbe a munkába. Az elvégzett munka már hanyag volt, és a házhoz használt anyagokat sem válogatta meg a mester megfelelően: azok meglehetősen silányak voltak.

A ház átadásakor megjelent a cégvezető, és magával hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek.

-Ezt a házat neked szántam – mondta – azért adom ajándékba, mert egész eddigi munkáddal sok elismerést szereztél a cégemnek. Ezzel szeretnék neked köszönetet mondani.

Az ácsmester megdöbbent.  – Milyen kár, hogy nem tudtam előbb, hogy a saját házam építem, mert akkor sokkal gondosabban tettem volna a dolgom.

Kedves fiúk! Én most felhívom a figyelmeteket, hogy a saját házatokat építitek: épp ezért adjátok bele a szíveteket, lelketeket! Most jöttünk vissza a téli szünetről: karácsony előtt az Adventben várakoztunk Jézus születésére. A Ti várakozással teli, és aktív munkával teli időszakotok MA kezdődik! Örüljünk mindannyian ennek a rendkívüli napnak! Álmaitok beteljesüléséhez kívánok nektek tanártársaim nevében is, jó egészséget, kitartást és Isten áldását!