Iskolánkban integráltan oktatunk olyan tanulókat is, akik „a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi: enyhén hallássérült (hallókészülékes), értelmi: enyhe értelmi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” Vállaljuk „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTM) nevelését, oktatását, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” (Részletek az SZMSZ-ből)

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Évek óta működtetünk egy Fejlesztő Rendszert, melynek tagjai azért dolgoznak, hogy a hozzánk járók minél inkább követni tudják a lépést. Készségeket fejlesztünk, tartunk tantárgyi felzárkóztatást a nálunk kiemelten fontos matematika tárgyból. Próbálunk segíteni a tananyagok adaptálásában.