Tájékoztató a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának eltérő rendjéről

Megjelent a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos eltérő szervezésről, lebonyolításról szóló egyedi miniszteri határozat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az iskolánk diákjait érintő lényeges pontokat.

1. Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

2. Az írásbeli vizsga időpontja asztalos és karosszérialakatos szakma esetén is 2020. május 28. 10:00

3. A gyakorlati vizsga időpontja asztalos és karosszérialakatos szakma esetén is 2020. június 2-3. 8:00 A vizsgázók két csoportban dolgoznak, a beosztást később tesszük közzé.

4. Kizárólag írásbeli és gyakorlati vizsgákat szervezünk. Szóbeli vizsgák  nem lesznek.

5. A mellék-szakképesítésre irányuló vizsgát nem szervezünk, azt a 2020-2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani.