GÖD 2.0: INTÉZMÉNYI MODELL A HAZAI SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

1991-ben, a rendszerváltást követően a Piarista Rend Magyar Tartománya iskolafenntartóként szakképző intézményt alapított Gödön Jelenits István, akkori tartományfőnök kezdeményezésére. Tizenöt esztendőnyi sikeres működés alatt hét szakmából (asztalos, ács, épület- és szerkezetlakatos, karosszérialakatos, műköves és épületszobrász, kőműves, szerszámkészítő) választhattak az intézménybe jelentkező diákok. A 2000-es évek második évtizedére aztán bebizonyosodott, hogy a társadalomban és az oktatásban lezajlott változások a korábbi intézményi struktúra és szakképzési program újratervezését, megújítását teszik szükségessé.

2017 februárjában négyfős fenntartói stratégiai munkacsoport alakult a gödi szakképző intézményről való távlatos gondolkodásra. A tagok számára a rendalapító Kalazanci Szent József üzenete a helyzet radikális megközelítését igényelte: az új időknek új intézmény kell. A stratégiai csapat azt tapasztalta, hogy a megakadás nem csupán a gödi intézményre igaz, hanem rendszerszintű: hiányt élnek meg a gyerekek, a családok, a megbízók, a munkáltatók, a képző intézmények. Nem helyi, hanem rendszerszintű válaszokat kezdtek hát keresni munkatársaikkal, minisztériumi szakemberekkel, ágazati szakértőkkel, pedagógiai fejlesztőkkel és vállalati résztvevőkkel, egy közös értékelési és tervező folyamat keretében. A tervezett szervezeti változtatásnak pedagógiai, gazdasági és együttműködési céljai fogalmazódtak meg.

A piaristák a gödi intézményrendszert – amelynek jelenlegi egységei a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium és a Gödi Piarista Kft. -, Göd 2.0 néven modellintézményként, a Dunakanyar regionális bokormodelljében, a párhuzamosan induló Kilátó Piarista Pályaorientációs Munkaerőpiaci és Módszertani Fejlesztő Központtal integráltan alkotják újra.

„Mielőtt közvetlenül bármilyen szakmára szeretnénk is képezni a fiatalokat, szüleikkel együtt abban kell segíteni őket, hogy jobban megismerjék magukat, s tehetségük, érdeklődési körük ismeretében tudatosan legyenek képesek és készek életükről gondolkodni, életútjaik között választani. A szakképzést szükséges megalapoznunk olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével, melyek egy adott szakmától függetlenek, pontosabban minden szakmában szükségesnek látszanak, ilyen például a komplex problémamegoldás és döntéshozatal, a tervezői (design) – szemlélet, a kritikus gondolkodás, az együttműködés, az érzelmi intelligencia, a szolgáltatói és vállalkozói szemlélet, a rugalmas gondolkodás, a digitális kompetenciák köre. A megfelelő pályaorientáció érdekében először hiányzó életpálya-kompetenciákat kell erősítenünk, amihez plusz időre van szükség – egy értékalapú, személyes, az egyéni tanulási utakat és a közösségi tanulás kereteit egyaránt megteremtő, szerető és fejlesztő közegben, a kalazanciusi iskola szellemében.” – fogalmazott Lázár László, a Piarista Rend Magyar Tartományának oktatási igazgatója.

Így lett a modell központi eleme az az előkészítő (orientációs) év, amely az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson át készül megújítani nem csupán a gödi, hanem az országos szakképzést is. A piarista rend 2018 januárjától számos érintett bevonásával, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, majd a jogutód Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott párbeszédben végezte a fejlesztést, s ennek eredményeképpen, Dr. Palkovics László miniszter engedélyével a Göd 2.0 szakképzési előkészítő évfolyam 47 diákkal 2018. szeptember elsejével jogszerűen elindult.  „Februárban megújítottuk a felvételi rendszert; a középiskolák szokásos interjúmódszere helyett professzionális és egyben rendhagyó eszközöket használtunk a humánerőforrás-menedzsment területéről.  Ezek segítségével – a többi között – teszteltük a jövendőbeli diákok térlátását, problémamegoldó képességét, memóriáját, csapatmunkára való képességét. A radikálisan eltérő felvételi mód másik célja az volt, hogy a tanulók arról is képet kapjanak a felvételi során, hogy milyen formában kívánunk velük dolgozni az előkészítő évben. A fejlesztési folyamat részeként a szülőktől információkat gyűjtöttünk a képzéssel kapcsolatos elvárásaikat illetően és a gödi intézményrendszerrel való együttműködési terveikre vonatkozóan.” – mondta el Valaczka János Pál piarista szerzetes, az intézmény főigazgatója.

dav

A Göd 2.0 program a váci Kilátó központhoz számos vonatkozásban közvetlenül tud kapcsolódni; a működés integrációja jelentős mértékű lesz, egyedi értékteremtést kínálva. Néhány példa a konkrét együttműködési területekre: egyéni diagnosztikai-felmérő eljárások, a fiatalok kísérésének, mentorálásának és fejlesztésének módszertana, mentorképzés, munkavállalási kompetenciafejlesztés, pályaorientációs tevékenységek, életpálya-tanácsadás, munkahelyi látogatások (job-shadowing).

A gödi projekt élő fejlesztési folyamat részeként valósul meg. Fő alkotóeleme az új, komplex tanulási környezet létrehozása és fenntartása, ezzel együtt, egy közös tanulási folyamatban a programot megvalósító vezetők, pedagógusok és hálózati szereplők pedagógiai szemlélete és gyakorlata is gazdagodik, épül.

A Göd 2.0 előkészítő évfolyama tanulási programjának kidolgozásánál a piaristák tudatosan építettek a Dobbantó elnevezésű fejlesztési-képzési program módszertanára – a fejlesztő szakértők bevonásával folyamatosan együttformálva immár az új koncepciót. A Dobbantót a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze 2007-es központi kerete finanszírozta és motorizálta; megvalósítása 2008-2011 között zajlott az ország 15 szakiskolájában. A programot EU és OECD, valamint egyéb nemzetközi kutatások ismerték el, és hivatkoznak rá jó gyakorlatként.

A Göd 2.0 projekt tehát önmagában is egy tanulási folyamat, egy tanuló rendszer; a piaristák megvizsgálják, értelmezik a kezdeményezés eredményeit, s a leszűrt következtetések mentén folytatják az innovációs munkát.

dav

„A 2018/2019-es tanévben elindult évfolyam Gödön egy olyan évfolyam, amelyben a diákok egyéni, személyre szabott oktatási formában, csoportokban, néhány fős felnőtt csoport, az „Orientációs Team” vezetésével haladnak. Valamennyi tanuló személyes segítő pedagógust választ a teljes tanévre, akivel hetente egyszer beszélget, ugyanakkor fejlődéséért a teljes csoport felel. A tanulási környezet sem szokványos, alakítása a tanulandó témától, illetőleg a tanulásszervezési mód/fejlesztési feladat igényétől függően rugalmas. A csoportszobán belül kialakítottunk egyedi tereket is (pl. otthonos beszélgetésekhez, szünetekben pihenéshez), berendezésükben a tanulók igényeire, ötleteire is támaszkodva.” – mondta el Valaczka János Pál.

Új élet születik hát Gödön. A Göd 2.0 a leendő hazai szakképzésbe illeszkedő, azt támogató rendszer kíván lenni. Célja szerint a fiatalokat szüleikkel együtt segíti abban, hogy tudatosan válasszanak tanulási életútjaik között; a szakképzést pedig megalapozza olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével, melyek az Ipar 4.0 és a jövő munkakörnyezetéhez illeszkednek, szakmáktól függetlenek, illetve minden szakmában szükségesnek látszanak. Az első időszakban életpálya-kompetenciákra összpontosít, így építi a pályaorientációt, a teljes életpálya-tanácsadást és -kísérést, a szakképzésben képviseli az értékalapú, egyéni tanulási utakat lehetővé tévő és egyben közösségi tanulást olyan modellt építve, mely a fő érintettekkel – a diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal – együttműködésben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Szakképzési Innovációs Tanács tagjaival párbeszédben, a vállalatok fejlesztési és megvalósítási folyamatba történő bekapcsolásával, teljes képzési integrációjával adhat válaszokat a hazai helyzetre.

A Göd 2.0 elemeivel, életté válásával testközelből is meg lehet ismerkedni a pályaválasztási kiállításokon, Vácott a Városi Sportcsarnokban 2018. október 16-án, Gödöllőn a SZIE Sportcsarnokában 2018. október 25-én 9:00-13:00-ig, továbbá nyílt napot tartanak 2018. november 9-én és december 15-én 9 és 13 óra között.

SAJTÓKAPCSOLAT:

Szathmáry Melinda                                   Besze Erika

Piarista Rend Magyar Tartománya             Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium

Tel. : (36) 30 217 7129                             Tel.: (36) 30 632 2792

E-mail: szathmary.melinda@piarista.hu    E-mail: besze.erika@god.piarista.hu

dav