Fenntartói tájékoztató a távoktatásra történő átállásról

Ikt. sz. 226/2020
Tárgy: Fenntartói tájékoztató a távoktatásra történő átállásról
2020. március 14-én.

Tisztelt Piarista Nevelési Közösség, Kedves Munkatársak, Szülők, Diákok!

Magyarország kormányának tegnapi döntése értelmében hétfőtől bezárnak az iskolák, és tantermen kívüli digitális oktatási munkarend lép életbe. Az új időszakhoz tartozó jogszabályok ezekben az órákban készülnek, jelenleg nem állnak még rendelkezésre.

A Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnökeként tartományi koordináló teamet hoztam létre intézményeink, közösségeink támogatására a kialakult helyzetben.

A kibővített team a mai napon megtartotta alakuló ülését; elemezte és értékelte a helyzetet, majd kiemelt témák mentén további munkacsoportokat határozott meg, melyek hétfőtől kezdik el tevékenységüket.

A munkacsoportok és kiemelt feladataik:

  • Oktatást-nevelést támogató, pedagógiai munkacsoport

Fő feladata a tartalmi kérdések (alapelvek, szerepek) tisztázása, az új pedagógiai folyamatok szabályozása, az infrastruktúrával és eszközökkel kapcsolatos ajánlások megfogalmazása, a korosztályok és sajátos képzési formák egyedi megsegítése, a tanügyigazgatási, tanügyi irányítási sarokpontok rögzítése.

  • Gazdasági munkacsoport

Fő feladata az intézményfinanszírozás folyamatainak menedzsmentje, a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a helyi felelősségek, jogosultsági rendszer tisztázása.

  • Munkaügyi munkacsoport

Fő feladata a munkatársak munkarendjének, felelősségének tisztázása, az alkalmazás biztonságának megsegítése, a jogszabályok lefordítása az átmeneti időre.

  • Iskolagondnokság-munkacsoport

Fő feladata az épületüzemeltetési tevékenységek rögzítése, az étkezéssel-étkeztetéssel, a gyermekfelügyelettel kapcsolatos kérdések megválaszolásában történő segítségnyújtás, az önkéntesség, a kölcsönös segítségnyújtás formáinak koordinálása, a belépésre vonatkozó átfogó elvek rögzítése.

  • Kommunikációs munkacsoport

Fő feladata a tartományi és a helyi, a külső és a belső kommunikáció összehangolása, irányítása.

A helyi működés felelős összehangolója az adott intézmény vezetői csapata.

A március 16–20. közötti időszakot felkészülési időszakként határoztuk meg. Ennek megfelelően a következő héten, az intézményi vezetői csapatokkal együttműködésben, a megjelenő jogszabályokra figyelve döntünk működési kereteinkről:

  • a fenntartó, az intézményvezetés, a munkatársak, a szülők és a diákok alapvető kapcsolattartásának elveiről, módjairól, folyamatairól;
  • a digitális pedagógia, a távtanulás folyamatairól, eljárásairól, eszközeiről, a jelenlegi tanrendhez való viszonyáról, a tanév, a hetek és napok rendjéről;
  • a munkaügy (benne a munkavállalás, alkalmazás, munkavégzés, javadalmazás) fontos kérdéseiről;
  • a gazdálkodáshoz és az iskolagondnoksághoz tartozó alapvetésekről;
  • a támogatás formáiról.

Március 16-án, hétfőn minden pedagógust várunk a munkahelyére; a családok az intézmények kommunikációs felületein kapnak értesítést a konkrét, helyi teendőkről.

Az óvodák ügyében ma délutánra várunk hivatalos döntést, melynek alapján eljárhat a fenntartó.

Koordináló teamünk holnap, vasárnap este ül ismét össze, akkor – a helyzetértékelés után – küldjük következő tájékoztató levelünket.

Átérezzük, hogy nehéz, sok nyitott kérdést felvető helyzetben vagyunk. Igyekszünk mindenben támogatást nyújtani! Keressük a legjobb megoldásokat a ránk bízottakért, megfontoltan, együttműködésben, közösségben.

Akiben bizonytalanság, kérdés merül fel, első körben forduljon az intézményvezetőhöz. A helyi szinten felmerülő kérdéseket legjobban helyben lehet megoldani – a tartományi dilemmákra viszont ezen a rendszerszinten adunk válaszokat.

Vigyázzunk magunkra, egymásra!
2020. március 14.

Imádsággal és üdvözlettel:
Szilvásy László SP
tartományfőnök