Áldott karácsonyt

és békés, boldog új esztendőt kívánunk diákjainknak, tanárainknak, öregdiákjainknak, támogatóinknak családjaikkal együtt! Találkozunk és folytatjuk 2017-ben is!

“Advent tartja életben a várakozásunkat Krisztusra, aki megváltásával eljön meglátogatni minket, megalapítva az igazság és béke országát. Azzal, hogy évente felidézzük a betlehemi Megváltó születését, megújítjuk szívünkben azt a bizonyosságot, hogy Isten megtartja az ígéreteit.

Karácsony rejtélye, melyet néhány nap múlva újra átélhetünk, biztosít bennünket arról, hogy Isten velünk van. Ez az, ami miatt sosem érezhetjük magunkat egyedül. Ő részese lett földi zarándoklatunknak, biztosítva minket arról, hogy az öröm és béke, ami lényünk legmélyéről fakad, elérhető.

Advent és különösen a karácsony arra emlékezteti a személyt, aki felülemelkedik a mindennapok problémáin, és keresi az Istennel való közösséget, hogy Isten az, aki átvette a kezdeményezést a velünk való találkozásban. Gyermekké válásával Isten magára vette az emberi természetet és örökké tartó szövetséget hozott létre valamennyiünkkel.

Arra következtethetünk tehát, hogy a keresztény reménység jelentése – amely újra megjelenik az Adventben – a magabiztos várakozás, a kitartó hajlandóság és az örömteli nyitottság az Úrral való találkozásra. Ő azért jött Betlehembe, hogy örökre velünk maradjon.”

(Szent II. János Pál pápa – általános audiencia, 2003.12.17.)

aldott_karacsonyt_2016